Polecamy

Oprogramowanie dla salonów piękności: czego potrzebujesz, aby...

10 książek o medycynie, które mogą zaskoczyć lekarzy

Prowadzenie salonu

Prawo do ochrony zdrowia: co trzeba wiedzieć?

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Health
 3. Prawo do ochrony zdrowia: ...

Prawo do zdrowia

Prawa człowieka to szereg historycznych koncesji, które określają warunek szacunku i równości w ochronie życia istot ludzkich. Opierają się one na godności człowieka jako najważniejszej wartości i są niezbędne w rozwoju życia każdej osoby.

Prawa człowieka dotyczą każdej sfery naszej egzystencji i w tym sensie są obecne w każdej sferze, w której toczy się nasze życie: edukacji, bezpieczeństwa, tożsamości, płci itd. Jednym z najważniejszych praw jest prawo do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. W niniejszym artykule dowiesz się, na czym polega to prawo i jaki jest jego związek z ochroną zdrowia ludzkiego.

Co to jest prawo do ochrony zdrowia?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prawo do ochrony zdrowia polega na zapewnieniu wszystkim ludziom możliwości korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia bez jakichkolwiek ograniczeń czy dyskryminacji. Ten najwyższy osiągalny standard zdrowia wiąże się z terminowym dostępem do usług zdrowotnych wysokiej jakości, a także z gwarancją korzystania z tego prawa na mocy zasady niedyskryminacji i równości, które muszą być zagwarantowane przez państwa.

Prawo do zdrowia w prawach człowieka

Jako prawo podstawowe, prawo do ochrony zdrowia stanowi ważną część praw człowieka i jest ściśle związane z kompendium innych praw, tzn. zależy całkowicie od realizacji innych praw, tak jak inne prawa zależą od niego. Dlatego nie można mówić o istnieniu prawa do ochrony zdrowia, nie myśląc o zagwarantowaniu innych praw podstawowych, takich jak prawo do wody czy prawo do pożywienia.

Jako podstawowe prawo człowieka, prawo do ochrony zdrowia posiada dokument legislacyjny, który został uchwalony ponad 60 lat temu: Konstytucję Światowej Organizacji Zdrowia, podpisaną 22 lipca 1946 r. przez przedstawicieli 61 państw.

Państwa te zobowiązały się do przestrzegania zestawu podstawowych zasad zdrowotnych, które warunkują szczęście i harmonijne życie narodów. Zasady te to:

 • Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niedomagania.

 • Korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, sytuację ekonomiczną czy społeczną.

 • Zdrowie wszystkich narodów jest podstawowym warunkiem osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa oraz zależy od pełnej współpracy jednostek i państw.

 • Wyniki osiągnięte przez poszczególne państwa w promowaniu i ochronie zdrowia mają wartość dla wszystkich.

 • Nierówność krajów w promowaniu zdrowia i zwalczaniu chorób, zwłaszcza zakaźnych, jest powszechnym zagrożeniem.

 • Zdrowy rozwój dziecka ma fundamentalne znaczenie, a zdolność do harmonijnego życia w stale zmieniającym się świecie jest niezbędna do tego rozwoju.

 • Rozszerzenie na wszystkie narody korzyści płynących z wiedzy medycznej, psychologicznej i pokrewnej jest niezbędne do osiągnięcia najwyższego poziomu zdrowia.

 • Dobrze poinformowana opinia publiczna i aktywna współpraca ze strony społeczeństwa mają ogromne znaczenie dla poprawy zdrowia obywateli. Rządy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie swoich obywateli, którą można wypełnić jedynie poprzez przyjęcie odpowiednich środków zdrowotnych i społecznych.

Kto gwarantuje to prawo?

Jak już wspomniano, każde państwo jest odpowiedzialne za zagwarantowanie swoim obywatelom prawa do ochrony zdrowia poprzez ustawodawstwo, kampanie i politykę dostosowaną do jego realiów. Istnieje jednak organ zarządzający tymi politykami, który pełni funkcję głównego gwaranta realizacji tego prawa. Organizacją tą jest Światowa Organizacja Zdrowia, utworzona w 1945 roku. WHO rozpoczęła swoją działalność w 1948 roku, a wśród jej funkcji gwaranta realizacji prawa do ochrony zdrowia są:

 1. Pełnienie funkcji organu kierującego i koordynatora w zakresie międzynarodowych spraw zdrowotnych.

 2. Koordynowanie skutecznej współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych, wyspecjalizowanymi agencjami, oficjalną administracją służby zdrowia i grupami zawodowymi w celu zagwarantowania prawa do ochrony zdrowia.

 3. Doradzanie i wspieranie rządów w umacnianiu służby zdrowia.

 4. Zapewnienie rządomodpowiedniej pomocy technicznej i współpracy w sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia koronawirusów.

 5. Zapewnienie środków na ochronę zdrowia.

 6. Stymulowanie i rozwijanie badań i działań mających na celu powstrzymanie chorób epidemicznych, endemicznych i potencjalnie pandemicznych.

 7. Promowanie współpracy z innymi wyspecjalizowanymiagencjami w celu poprawy innych praw, takich jak odżywianie, mieszkalnictwo, warunki sanitarne, rekreacja, warunki ekonomiczne i warunki pracy oraz inne aspekty higieny środowiska.

 8. Zachęcanie do współpracy między grupami naukowymi w celu poprawy zdrowia.

Jak się przekonacie, prawo do ochrony zdrowia ma określoną strukturę organizacyjną, która służy jego realizacji i zagwarantowaniu, począwszy od organizacji międzynarodowych, takich jak WHO, poprzez ważne deklaracje historyczne, takie jak ta dotycząca praw człowieka, dokumenty, takie jak konstytucja WHO, aż po działania i politykę państw i rządów.

Jednak realizacja tego prawa do ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia dotyczy wielu płaszczyzn działania. Jeśli jesteś pracownikiem służby zdrowia lub osobą świadczącą usługi zdrowotne, dążenie do osiągnięcia pełnego stanu dobrego samopoczucia fizycznego, społecznego i psychicznego powinno być dla ciebie sprawą podstawową. Zainspiruj się tymi wartościami, a będziesz w stanie świadczyć usługi, które są gwarantem tego ważnego, podstawowego prawa człowieka.

Powiązane artykuły:

 1. 8 miejsc, w których można kupić uniformy medyczne w mieście Meksyk.
 2. Części dokumentacji medycznej
 3. Formularz wywiadu psychologicznego

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Jak zwiększyć sprzedaż salonu w zimie?

Strona główna Blog AgendaPro Jak zwiększyć...

17 Pytania do badania satysfakcji

Strona główna Blog AgendaPro Estetyka 17...

Oprogramowanie dla salonów piękności: czego...

Strona główna Blog AgendaPro Estetyka...